Chladící zařízení FrigorTec

Chladící zařízení FrigorTec

Největší ekonomické ztráty při uskladnění obilovin způsobují skladištní brouci, plísně a samoohřev. V současné době musí být při skladování splněny nejen přísné hygienické předpisy ale stále častěji i požadavky na biologicky nezávadné zacházení s uskladněným materiálem bez použití chemických látek. Všechny tyto požadavky Vám splní jedno zařízení: GRANIFRIGOR™.


Chladicím zařízením GRANIFRIGOR™ jsou obiloviny ihned po sklizni bez ohledu na počasí zchlazeny. Tato účinná metoda zabrání znehodnocení čerstvě sklizených obilovin, které se tzv. prodýcháváním samy ohřívají. Při tom vzniká oxid uhličitý, uvolňuje se teplo a voda s dalekosáhlými následky: úbytek hmotnosti uskladněného materiálu, rozšíření a rozvoj škůdců, mikrobů a plísní. Výše ohřevu závisí na vlhkosti a teplotě uskladněného obilí. Stejný princip platí rovněž pro olejniny, např.řepku.

 

Poněvadž dobře víme, jak se obiloviny „chovají“ úspěšně využíváme dva principy:


1. Okamžité zchlazení po sklizni na teplotu pod + 13 °C: hmyz se pak dostává do tzv. zimních podmínek a nemá možnost se dále rozmnožovat (viz.obr. dole). Současně je zabráněno vývoji plísní, minimalizují se ztráty prodýcháním a sušícím efektem při chlazení se sníží náklady na sušení.


2. Neprovětrávání obilí neupraveným vzduchem: Obilná zrna jsou hygroskopická. To znamená, že mezi vlhkostí zrn a relativní vlhkostí okolního vnějšího vzduchu v závislosti na teplotě existuje rovnováha. Pokud ale vháníme vlhký vzduch na suché obilí dochází k jeho zvlhčování a následně zkažení, protože přímé provzdušňování ventilá-
tory je plně závislé na počasí (teplota a vlhkost vzduchu). V době sklizně je většinou teplota okolního vzduchu
velmi vysoká.

 

Funkce:
Ventilátor GRANIFRIGOR™ nasává okolní vzduch (viz.obr. dole). Vzduch je v chladiči zchlazen na požadovanou teplotu. Vestavené zařízení HYGROMAT™ pak plně automaticky takto zchlazený vzduch ohřeje. Dojde tím ke snížení relativní vlhkosti a tedy i optimalizaci vháněného chladného vzduchu. Tento chladný a suchý vzduch je vháněn potrubím do plochých skladů a sil a protláčen např.vrstvou obilí. Vzduchovými otvory skladů odchází vzduch zpět do okolí. Při tom odvádí teplo a vlhkost.

 

 

VIDEO