CHARAKTERISTIKA CYKLONŮ

Cyklony jsou určeny pro oddělení prachových částic z odsávaného vzduchu.

Princip cyklonu se zakládá na rotaci vzduchu, ve kterém ztrácejí pevné částice rychlost a propadávají kónusem dolů k výpadu.

Výhodou cyklonů je schopnost zpracovat velké množství znečištěného vzduchu a jejich jednoduchá údržba.

Pro zachování správné funkčnosti cyklonů, doporučujeme vždy na výpad cyklonů usadit těsnící ústrojí, díky kterému dokážete plynule odvádět ustálené částice z cyklonu pryč. Při nepoužití těsnícího ústrojí dochází totiž k narušení funkce víření vzduchu v cyklonech a tím k opětovnému víření částic, které jsou unášeny do okolí podniku.