Drhlík

Drhlík

CHARAKTERISTIKA DRHLÍKŮ CIMBRIA DELTA 181

Drhlík Cimbria DELTA 181 je určený pro zpracování travních semen, jetelovin a jiných plodin, u kterých je nutno separovat dobrý materiál od pluch, osin... Perfektně odděluje také zdvojené trávy a odstraňuje ochlupené konce u plodin, jako například oves.

 

Stroj je zkonstruován modulárním systémem a je možno použít až 4 válce.

Poslední číslice v označení drhlíku DELTA 181.x za tečkou  je počet použitých válců, které mohou být uspořádány do série nebo seskládány paralelně.

 

Typ drhlíku DELTA 181.1 je tedy jednoválcové provedení, zatímco typ drhlíku 181.2 se skládá ze dvou válců, atd.