VANIČKOVÝ DOPRAVNÍK - TYPU Z

VANIČKOVÝ DOPRAVNÍK - TYPU Z

VANIČKOVÝ DOPRAVNÍK - TYPU C

VANIČKOVÝ DOPRAVNÍK - TYPU C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevátor typu Z nebo C jsou vaničkové dopravníky PBE10/PBE20, které jsou konstruovány pro přepravu sypkých hmot z více vstupních míst do více výstupních míst. Dopravníky umožňují přepravu ve svislém i vodorovném směru.

Dopravník není určen pro přepravu agresivních materiálů, kapalin nebo lepkavých materiálů. Dopravník nesmí být plněn takovým materiálem, který by mohl způsobit blokaci vaniček, tzn. materiálů kusových o velikosti nad 30 mm.

Dopravovaný materiál: Sypké granulované nebo práškové hmoty, které nejsou lepivé a netvoří slepené shluky větší jak 30 mm, nejsou chemicky agresivní a jejich teplota je v rozmezí +5°C - +60°C. Dopravník není určen pro přepravu kapalin.

 

 

SCHÉMA VANIČKOVÉHO DOPRAVNÍKU

SCHÉMA VANIČKOVÉHO DOPRAVNÍKU

MOŽNOSTI SLOŽENÍ VANIČKOVÉHO DOPRAVNÍKU

MOŽNOSTI SLOŽENÍ VANIČKOVÉHO DOPRAVNÍKU

Soubory ke stažení