Kraj

Olomoucký

Subjekt

Soukromá rolnická společnost Čehovice spol. s r.o.

produkt rok
Univerzální sítová čistička řady KOMBINOVANÉ DELTA 143 2010
Ventilátor CM 84 2010
Odosinkovače (odklasňovače) DELTA 184 2010
Elevátor EC 5 2010
Elevátor EC 8 2010
Elevátor EC 8 2010