Těsnící ústrojí JK-S slouží k pravidelnému odvádění ustáleného prachu a lehkých nečistot z cyklonů a filtrů. Tento prach a lehké nečeistoty jsou dále odváděny do prachových šneků nebo vypadávají přímo do nádob k tomu určených (big-bag, ohradová paleta, ...). Díky tomuto zařízení nedochází k opětovnému víření prachu v cyklonech nebo filtrech a tím je zabraňováno úletu prachových částic do okolí. Těsnící ústrojí JK-S se stalo nezbytnou součástí všech cyklonů a filtrů.

ROZMĚRY
A 500 mm
B 565 mm
C 3 x 150 mm
D 387 mm
E 535 mm
hmotnost 59 kg
Bzenec (2016), Předboj (2015), Kroměříž (2015), Kroměříž (2010), Loděnice (2014), Ořechov (2014),