Schopnosti a dovedností našich montážníků nás velmi odlišují od mnoha jiných. Díky praktickým aspektům a vědění, které naši montéři získávali po mnoho let, jsme z lásky k řemeslu a pozornosti k detailům, vytvořili dokonale fungující systém montáží.

Naši montážníci odvádí kvalitní práci a jsou neustále školeni nejenom v oblasti bezpečnosti práce, ale také v dalších oblastech a montážních dovednostech. Prostřednictvím přímého kontaktu s naší projekcí a vedoucím montáže, se snažíme pracovat na tom, aby čas strávený na montáži, byl plně využit pro práci, a aby docházelo k minimalizování chyb či zbytečného zpoždění a prodloužuvání času stráveného na montáži. 
Specializujeme se na instalaci technologií a zařízení souvisejících s posklizňovým zpracováním, čištěním, tříděním, skladováním v zásobnících, kontrolou a vyprazdňováním prachu, sušením a ostatními činnostmi spojenými s posklizňovým zpracováním.  

Naši profesionální montážníci jsou schopni prakticky provést cokoliv od opravy, rekonstrukce ve stávajících prostorách až po novou výstavbu technologické linky tzv. na zelené louce.