Princip mořičky CC a moření

Princip mořičky CC a moření

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Stroje CIMBRIA HEID CENTRICOATER využívají působení rotačního pohybu na osivo v komoře s otáčivým dnem. Systém představuje diskontinuální ( dávkovací ) proces, při němž se používají elektronické váhy s vysokým stupňem přesnosti pro dávkování osiva v kombinaci se systémem přesného dávkování mořidla. Při fázi míchání dochází v komoře k dokonalé aplikaci mořidla na každé zrno, při vynikající rovnoměrnosti, zejména ve srovnání se systémy, které pracují na kontinuálním principu. Proces je řízen počítačem s možností variability programů.

 

VÝHODY STROJŮ CENTRICOATER OPROTI TRADIČNÍM PRINCIPŮM:

  • Odstředivá síla v míchací komoře umožňuje dokonalé rozprostření mořicích přípravků na povrchu osiva, vrstva přípravků je tenčí, v důsledku čehož se podstatně sníží spotřeba mořidla.
  • Každá dávka má potřebné monožství potřebných chemikálií, přičemž se na každé zrno osiva zaručuje velmi přesné a rovnoměrné rozložení ( zkouškami bylo prokázáno, že u mořicích zařízení tradičního typu se mohou projevovat až 33% odchylky ).
  • Míchací komora má samočisticí schopnost, po zpracování každé partie osiva je možno provést vyčištění a odstranění veškerých zbytků z komory.
  • Chemikálie jsou do míchací komory dávkovány individuálně, což odstraňuje nutnost používání zásobníků pro předběžné směšování, a přitom je možno provádět změny v receptuře kdykoliv ( tím se odstraňuje možnost výskytu přebytečných materiálů ).
  • Nezávisle je možno aplikovat různé vrstvy kapalných nebo práškovitých přípravků, což představuje provozní flexibilitu pro různé formy obalování ( inkrustace apod.)
  • Mimořádně vysokou přesnost aplikace mořidel na osivo zaručují elektronické váhy, průtokoměr pro kapalné chemikálie nebo skleněné válce ( namontované společně s hladinoměry ) v různých kombinacích.
  • Kompletní jednotka je řízena pomocí PLC, což představuje možnost indikace veškerých závad během provozního procesu. Tím je také ulehčena činnost pracovníka obsluhy.
  • Celý proces je možno sledovat a přislušné provozní informace je možno přenášet do kteréhokoliv jiného počítače. Tato schopnost přenášení informací je nezbytná pro shodnost s normami jakosti podle ISO 9002.

 

TECHNOLOGIE MOŘENÍ

Podstatou mořicího zařízení CENTRICOATER je válcová míchací komora s otáčejícím se dnem. Osivo jemně dopadá z dávkujících elektronických vah na rotor v komoře. Rotor posouvá osivo po stacionární boční stěně komory a způsobuje odvalování od vnější strany k vnitřní straně komory. Otáčející se talířek umístěný ve středu míchací komory, na který jsou z dávkovacího systému ovládaného pomocí PLC přiváděny mořicí přípravky, je rozprašuje do vertikální vrstvy osiva. Tak se zajišťuje vysoce intenzivní rovnoměrné nanášemí mořidel na všechna zrna. Při použití tohoto systému je možno účinně používat veškeré druhy mořicích kapalin a prášků.

 

KAPACITA A VELIKOSTI PROVEDENÍ STROJŮ CC

Mořičky CENTRICOATER jsou k dispozici v pěti různých velikostech komory ( od 2 kg až do 250 kg ) a v osmi odlišných modelech.

CENTRICOATER může sloužit jako samostatná komora s provozem při ručním podávání, jako samostatná komora s ovládáním pomocí PLC pro samotné dávky, i jako plně automatické kompaktiní zařízení pro rychlou instalaci, za použití automatického ovládání počítačem, vybaveným různými doplňky ( moření zbytkové dávky, knihovna receptur, tiskárna protokolů atd.)

 

VIDEO:

 

Soubory ke stažení