• dokonalé odstranění kamínku z materiálu
  • dokonalé odstranění hlíny z materiálu
  • dokonalé odstranění jiných nežádoucích těžkých příměsí z materiálu
  • odsání prachu a drobných lehkých nečistot
  • nízká energetická náročnost

Odkaménkovače TS 90-S slouží pro dokonalé odstranění kamínků, hlíny a jiných příměsí z materiálu. Při vstupu materiálu dochází nejen k oddělení kamínků, hlíny a jiných nežádoucích předmětů, ale také k odsání prachu a drobných lehkých nečistot. Jeho použití se doporučuje u materiálů, ve kterých se nachází vysoký podíl kamínků, hlíny či jiných předmětů (hrách, čočka, fazole...).

VÝKON
kukuřice, obiloviny 5,0 t/hod
surová káva 3,8 t/hod
pražená káva 2,5 t/hod
rýže 2,8 t/hod
SPECIFIKACE
plocha sít 0,66 m2
příkon 0,37 kW
množství vzduchu 65 m3/min
ROZMĚRY
délka 1460 mm
šířka 980 mm
výška 1500 mm
hmotnost 204 kg