CHARAKTERISTIKA OPTICKÉHO TŘÍDIČE

Optické třídiče získávají  stále více na oblibě nejenom v ČR, ale také na celém světě. Optické třídiče se stávají nezbytnou součástí posklizňových linek. Jsou posledním článkem technologické linky před vážením a balením produktu.

Optický třídič je stroj, který za pomoci digitálních kamer třídí barevně odlišný materiál a v případě použití jiných typů kamer, dokáže třídič vytřídit plesnivý či jinak napadený materiál, který nelze spatřit pouhým okem.

Optický třídič je řízen výkonnou jednotkou, ovládanou dotykovým displejem s možností online podpory přes internet. Výhodou tohoto systému je jednoduché a intuitivní ovládání, ve kterém můžete nastavit stroj dle Vašich požadavků, nebo využít online podpory pro nastavení systému na dálku.

Samotné oddělování barevně nesourodého materiálu probíhá pomocí velkého množství vzduchových trysek. Výkon stroje je různý, stanovuje se podle počtu skluznic a počtu vzduchových trysek (každá skluznice má vlastní sadu kamer s vlastním ovládáním vzduchu).

Jako příklad můžeme uvést sypkou hmotu, která se skládá z barevných kuliček - červená, modrá, zelená. První skluz oddělí zelené kuličky od červených a modrých. Poté je dopravníkem materiál přesunut na druhou skluznici, která je dotřiďovací, zde oddělí všechny červené kuličky. Z druhého výpadu nám již padají pouze modré kuličky. Pokud nám výkon této sestavy nedostačuje, lze jednoduše doplňit skluznici pro danou frakci a tím zvýšit výkon.

Ve videích níže vidíte princip třídění a uživatelské rozhraní EXAGON, který používají naše nové stroje.

VIDEA