Princip pneumatického třídícího stolu GA

Princip pneumatického třídícího stolu GA

CHARAKTERISTIKA PNEUMATICKÉHO TŘÍDÍCÍHO STOLU

Pneumatický třídící stůl je posledním článkem technologické linky. V žádném případě nemůže nahradit jiné stroje (čističky, triéry atd.), tzn. Zpracovávaný materiál by měl být čistý (pokud možno bez prachu) a rozměrově stejný (délka, tloušťka, šířka).

 

ÚČEL A PRINCIP ČINNOSTI PNEUMATICKÉHO TŘÍDÍCÍHO STOLU

Pneumatický třídící stůl se používá pro třídění stejně velkého zrnitého materiálu s rozdílnou specifickou hmotností. Velikost zrn se normálně pohybuje od 0,5 mm (jemná semena) do 20 mm (boby).

Pomocí dávkovacího zařízení umístěného v jednom rohu stolu (záleží na provedení pneumatického třídícího stolu) je přiváděn materiál s rozdílnou specifickou hmotností na vibrační pracovní plochu pneumatického stolu.

Pracovní výměnný nástavec kmitá pomocí excentrického pohonu, počet zdvihů (kmitů) je možné nastavit pomocí frekvenčního měniče. Materiál je tříděn na vibrující ploše pneumatického stolu. Zespodu vhání ventilátor vzduch na materiál. Množství vzduchu si můžeme regulovat.

Sklon stolu lze nastavit podélně a příčně v závislosti na daném materiálu. Pneumatický třídící stůl je nastaven tak, že od přívodu materiálu ke straně dobrého těžkého materiálu vzniká stoupání, na stranu lehkého (špatného) materiálu klesání. Veškeré nastavení stroje lze provádět plynule za chodu stroje.

Kombinací kmitání stolu a zespodu přiváděného vzduchu je tření mezi jednotlivými zrny téměř odstraněno. Tříděný materiál se pohybuje vějířovitě a chová se jako kapalina, těžké části (zrna) klesají, zatímco lehká zrna vyplavou nahoru. Těžká zrna (zelená barva) mají tedy lepší kontakt s povrchem stolu. Z důvodu kmitavého pohybu se pohybují směrem nahoru (strana těžkého - dobrého) materiálu. Nahoře plovoucí lehčí zrna (červená barva) se pohybují dolů - na stranu lehkého materiálu.

 

 

VIDEO

  

   TŘÍDĚNÍ MÁKU NA PNEUMATICKÉM TŘÍDÍCÍM STOLE GA - DOKONALÉ TŘÍDĚNÍ PODLE VÁHY - VYTŘÍDĚNÍ MÁKU OD MERLÍKŮ, LASKAVCŮ A PCHÁČE

 

   

ANIMACE TŘÍDĚNÍ PODLE VÁHY NA PNEUMATICKÉM TŘÍDICÍM STOLE GA

 

 TŘÍDĚNÍ OBILÍ NA PNEUMATICKÉM TŘÍDÍCÍM STOLE