Podjezdový zásobník

Podjezdový zásobník

Účel podjezdových zásobníků

Podjezdový zásobník, je určený pro krátkodobé skladování obilí a expedici suchých sypkých neabrazivních materiálů. Zásobník je určen pro montáž do technologických celků posklizňových linek, skládajících se ze skladovacích zařízení materiálů a následných technologických zařízení pro zpracování sypkých hmot.

 

Použití podjezdových zásobníků

Zásobníky jsou určeny jak do vnitřních prostor, tak i do venkovníchObjem skladovaného materiálu je možné volit dle požadavků zákazníka, nejméně 20m3 maximálně 75m3 na jeden zásobník. Počet zásobníku dle požadavku zákazníka.

 

Konstrukce podjezdových zásobníků

Konstrukce zásobníků je koncipována jako šroubovaná skládající se z posilové části, výsypky, prolamovaných panelů, sloupků zásobníku a nadsilové části. Dle umístění (vnitřní/venkovní) je nadsilová část buď s rovnou podlahou, zábradlím a kontrolním vstupem. Nebo zakryta střechou se vstupem ve štítě střechy. Dalším vybavením je obslužná lávka hradítka, žebřík.

 

 

Kontaktujte nás