Příjmový koš slouží k příjmu sypkého materiálu přímo z vlečky nebo vagónu a je nezbytnou součástí každé linky
 
 

Příjmové koše se dělí na 4 základní druhy:

 

Příjmový koš přejezdný

 • jedná se o hloubený velkokapacitní příjmový koš
 • masivní konstrukce dvoluje přejezd naložených vozidel
 • v tomto případě se výsip provádí přímo na příjmovém koši
 • výhodou je úspora průjezdného prostoru, a nižší rozsyp v okolí koše materiálu
 • doprava materiálu z příjmového koše je zajištěna redlerem (řetězovým dopravníkem), který oproti šnekovým dopravníkům zbytečně nedrtí materiál
Přejezdný příjmový koš

Přejezdný příjmový koš

Příjmový koš polopřejezdný

 • jedná se o hloubený velkokapacitní příjmový koš
 • část krytí je tvořena masivní konstrukcí, která dovoluje najetí kolem vozidla na příjmový koš,ostatní plocha je zajištěna pochůzí mřížkou
 • nižší rozsyp materiálu v okoli příjmového koše
 • doprava materiálu z příjmového koše je zajištěna redlerem (řetězovým dopravníkem), který oproti šnekovým dopravníkům zbytečně nedrtí materiál
Polopřejezdný příjmový koš

Polopřejezdný příjmový koš

Příjmový koš nepřejezdný

 • jedná se o hloubený velkokapacitní příjmový koš
 • krytí koše je tvořeno pochůzí mřížkou
 • doprava materiálu z příjmového koše je zajištěna redlerem (řetězovým dopravníkem), který oproti šnekovým dopravníkům zbytečně nedrtí materiál
Nepřejezdný příjmový koš

Nepřejezdný příjmový koš

 Příjmová násypka

 •  jedná se o nadzemní nízkokapacitní příjmový koš, někdy také nazývaný násypka
 • v případě absence dopravníku pod košem není nutno osazovat speciálními rošty
 • výhodou je snadná montáž, bez nutnosti větších stavebních úprav
 • doprava materiálu je ve většině případů zajištěna spádem přímo do elevátoru (jiného dopravníku)
 • materiál je do příjmového koše sypán pomocí nakladače
Příjmová násypka

Příjmová násypka

Kontaktujte nás