Princip rotačního separátoru ZS

Princip rotačního separátoru ZS

POUŽITÍ A FUNKCE ROTAČNÍCH SEPARÁTORŮ NEBOLI BUBNOVÝCH ČISTIČEK ZS

Rotační separátory neboli bubnové čističky se používají k předčistění, třídění nebo kalibraci zrnitých produktů a osiv (obiloviny, kukuřice, slunečnice, rýže atd.), k separaci makoviny (oddělení makoviny od máku), i ke třídění recyklačního materiálu. Podle druhu vstupního materiálu se provádí třídění podle šířky (kruhová bubnová síta) popřípadě tloušťky (podélná bubnová síta).

 

PRINCIP PŘEDČISTĚNÍ, TŘÍDĚNÍ NEBO KALIBRACE POMOCÍ ROTAČNÍCH SEPARÁTORŮ NEBOLI BUBNOVÝCH ČISTIČEK ZS

Všechen materiál, který je menší než otvory použitého bubnového síta, sítovým bubnem propadává (žluté), všechen další materiál zůstává v bubnu síta a je dopravován k zadnímu výpadu (zelené), samozřejmostí je také aspirace (modré). V důsledku rotace bubnového síta je každý kousek materiálu v přímém kontaktu s bubnovým sítem. Díky tomu dochází k preciznímu předčistění, třídění nebo kalibraci materiálu. Použitím vibračního zařízení u výpadových otvorů (žluté) dochází k dobrému zacházení s materiálem uvnitř stroje a zároveň je garantováno dokonalé vyprázdnění při změně materiálu.

 

Jednotlivé válce z profilovaného plechu mohou být pomocí jednoduchého systému používány v různé konfiguraci. Z toho vyplývá, že rotační separátor neboli bubnová čistička ZS nachází široké spektrum uplatnění.  Např.: kalibrace kukuřice 4-6 kalibrací

 

 

VIDEO

 

   

 DOKONALÁ SEPARACE MÁKU OD MAKOVINY POMOCÍ ROTAČNÍ BUBNOVÉ ČISTIČKY ZS