Separátor šťovíku - sametka

Separátor šťovíku - sametka

SEPARÁTOR ŠŤOVÍKU - SAMETKA

Separátor šťovíku SVJ slouží k oddělování semen šťovíku z osiva jetelovin.

Separátor odděluje i semena jiných plevelů pokud nemají hladký, kulatý povrch, dále pak scvrklá nevyzrálá semena jetelovin a zlomky semen.

Osivo musí mít příslušnou vlhkost podle norem pro skladování.

Zařízení se používá na čistících stanicích osiv jako součást čistících linek nebo jako samostatně stojící stroj.

 

PRINCIP SEPARACE

Čistící jednotka se skládá ze dvou válců potažených sametem, kde jejich podélné osy jsou rovnoběžné a po celé délce válce se dotýkají. S horizontální rovinou válce svírají úhel 10-15°, takže úžlabí vytvářené jejich dotykem je ve spádu. Válce mají opačný směr otáčení.

Osivo, které přichází do úžlabí horní části jednotky, se při otáčení válců vlivem tíže přesouvá za stálého odvalování do spodní části k výpadovému kanálu. Při této činnosti dochází na sametovém povrchu válců k zachytávání semen šťovíku. Tato semena jsou vynášena po obvodu válců a přepadávají do sběračů odpadu.

Čistící jednotky pracují paralelně a jsou umístěny nad sebou. Základní osazení stroje je deset čistících jednotek válců.

 

 

 

Soubory ke stažení

Kontaktujte nás