Separátor šťovíku SVJ slouží k oddělování semen šťovíku z osiva jetelovin. Separátor odděluje i semena jiných plevelů pokud nemají hladký, kulatý povrch, dále pak scvrklá nevyzrálá semena jetelovin a zlomky semen.

Osivo musí mít příslušnou vlhkost podle norem pro skladování.

Zařízení se používá na čistících stanicích osiv jako součást čistících linek nebo jako samostatně stojící stroj.

ROZMĚRY
celková šířka 1 120 mm
šířka bez podstavce 500 mm
šířka s oběma otevřenými kryty 1 700 mm
celková délka 2 525 mm
celková výška 3 250 mm
celková hmotnost 518 kg