Princip šnekového dopravníku

Princip šnekového dopravníku

CHARAKTERISTIKA ŠNEKOVÝCH DOPRAVNÍKŮ

Šnekové dopravníky slouží k přepravě sypkého materiálu v rovině nebo v určitém náklonu. Šnekové dopravníky mohou být zkonstruovány jako tažné nebo tlačné.

Výhodou šnekových dopravníků je jejich nenáročnost na údržbu, a vzhledem k jejich úplnému zakrytování je jejich předností i bezprašný provoz.

Výkony šnekových dopravníků se odvíjí od moha aspektů jako je délka a průměr šnekovnice a koryta, výkon a otáčky motoru. Výkony se řádově pohybují od jednotek t/h až po několik desítek t/h.

Naše zkušenosti v instalaci šnekových dopravníků pro dobrý materiál jsou negativní, bohužel dochází k otírání, lámání či až dokonce k drcení dobrého zrna, což má za následek snížení kvality, klíčení a tudíž i výkupní ceny dobrého materiálu. Na základě těchto negativních zkušeností se šnekovými dopravníky, je tedy nedoporučujeme pro dobrý materiál, ale pouze pro materiál druhé jakosti, lehké nebo nepoužitelné odpady.

 

VIDEO

Soubory ke stažení

Kontaktujte nás