Princip sušárny AMG

Princip sušárny AMG

Rovnoměrné a ekonomické sušení

Proudění vzduchu sušeným materiálem má velký význam na účinné a rovnoměrné sušení u všech polních plodin. V sušičkách CIMBRIA se materiál díky diskontinuálnímu vyskladňování pohybuje nerovnoměrně. Proud vzduchu působícího na sušený materiál se pak skládá ze souběžného, protiběžného a příčného provzdušňování - tzv. "mixed-flow" sušení. Tento způsob sušení poskytuje vodě dostatečný čas k tomu, aby se dostala na povrch zrn a tím se dosáhlo rovnoměrného a hospodáného sušení.

 

Záruka výkonu

Výpočet výkonu každé sušičky je prováděn simulačním programem. Tímto jsme schopni přesně splnit požadavky zákazníka. Pochopitelně poskytujeme profesionální poradenství a celoroční servis.

 

Ekologie

Ekologie je v politice naší firmy zvláště důležitým faktorem a to jak ohledně výroby, tak i také v individuální pracovní oblasti. proto součástí dodávky je zařízení na účinné odprašnění výstupního vzduchu, tlumiče hluku, nepřímý ohřev a jiné.

Nepřetržitě pracujeme na tom, abychom při instalaci našich zařízení ve všech koutech světa vyšli vstříc individuálním požadavkům s důrazem na minimální vliv na životní prostředí.

 

Hospodárnost

Uvedené skutečnosti jsou zárukou max. využití, nižších ztrát a především přispívají ke zvýšené jakosti sušené plodiny a tedy rychlejší návratnosti a zlepšené rentabilitě. Je dosahováno vyššího výdělku a lepší hospodárnosti i při zdánlivě vyšších investičních nákladech.

 

 

Soubory ke stažení

Kontaktujte nás