16.04.2018

I v tomto roce jsme se zúčastnili mezinárodního veletrhu zemědělské techniky v Brně TECHAGRO 2018.

Všechny firmy zabývající se posklizňovým zpracováním vystavovaly tentokrát v pavilonu A. Naše firma byla v pavilonu A1, stánek 001. Na stánku byly k vidění čtyři exponáty:

-          univerzální sítová čistička DELTA 116

-          model skladovacího sila BM

-          diskontuální mořička osiv CC50

-          optický třídič SEA CHROMEX 3 TN + TR

Optický třídič byl v provozu a neustálém obležení (viz foto). Návštěvníci a potencionální zákazníci viděli praktické ukázky při třídění cizrny, fazole, hrachu a rýže. Jednomu zákazníkovi jsme vytřídili cca 80 kg merlíku čilského (Quinoa, viz foto). Výsledkem byl nadšen a nevěřil, že může stroj při výkonu (cca 2400 kg/hod) dosáhnout takové kvality.

Vystavený stroj (získal nominaci GRAND PRIX TECHAGRO 2018 - viz foto), je kapacitně a kvalitativně nejvýkonnější optický třídič na trhu. Jeho nejmodernější kamerové vybavení RGB, NIR a InGaAs, LED osvětlovací soustava s aktivním pozadím a nejmodernější hardware plně splňují požadavky moderních potravinářských i nepotravinářských zpracovatelských systému.

Základní údaje vystaveného exponátu:

-          3 kanály, garantovaný výkon u předváděných plodin:

Cizrna – 3000 kg/kanál/hod

Fazole bílá – 2000 kg/kanál/hod

Hrách – 2500 kg/kanál/hod

Rýže bílá – 2000 kg/kanál/hod

-          každý kanál byl osazen 4 kamerami - 2x Full-Color RGB, 1x NIR, 1x InGaAs

-          optické rozlišení 0,06 mm

-          rychlost snímání 20 000 krát/s (20 kHz)