CHARAKTERISTIKA TĚSNÍCÍHO ÚSTROJÍ JK-S

Těsnící ústrojí JK-S slouží k pravidelnému odvádění ustáleného prachu a lehkých nečistot z cyklonů a filtrů. Tento prach a lehké nečistoty jsou dále odváděny do prachových šneků nebo vypadávají přímo do nádob k tomu určených (big-bag, ohradová paleta, ...). Díky tomuto zařízení nedochází k opětovnému víření prachu v cyklonech nebo filtrech a tím je zabraňováno úletu prachových částic do okolí. Těsnící ústrojí JK-S se stalo nezbytnou součástí všech cyklonů i filtrů.