Princip triérů HSR

Princip triérů HSR

CHARAKTERISTIKA TRIÉRŮ HSR

Segmentový triér se používá k třídění zrnitých plodin podle délky (materiál má stejnou tloušťku a šířku, ale rozdílnou délku), např. pšenice, ječmene, drobného osiva, čočky, stonků ze slunečnic nebo semen řepy. Dále slouží k vytřídění delších, popřípadě kratších nežádoucích příměsí plodin. Velikost semen může být 1,0 mm až 24 mm.

PRINCIP TŘÍDĚNÍ TRIÉRŮ HSR

Přes náběžný kryt se plodina dostane dovnitř otáčejícího se triérového válce. Ve válci jsou vyražené důlky, tzv. roztřiďovací otvory. Zrna, která se vejdou do důlků, jsou vyzdvižena nahoru a vypadnou po určité dráze do žlabu triéru (žluté šipky). Z něj jsou vynášena dopravním šnekem. Všechna ostatní větší zrna jak otvory v plášti, zůstávají v plášti (nejsou vynášena) a protékají až na výstup, kde se plášť vyprazdňuje do výstupního otvoru (zelené šipky). Podle požadavku lze provádět třídění vstupního materiálu na tzv. kulatá zrna-RUND (odstranění zlomků, drobných příměsí) a dlouhá zrna -LONG (dlouhé plevele, zbytky stonků atd.)

Na přání mohou být triéry HSR vybaveny:

- čištěním důlků pomocí vzduchu
- nastavitelným sklonem válce
- čechráním materiálu
- otěruvzdorným obložením
- nastavitelnou rychlostí
- automatickým nastavením žlabu

 

VIDEO

 

Soubory ke stažení